Default.cfg
 
 
Obecně default.cfg je soubor, do kterého se úkládá nastavení DOOMu od nastavení kláves pohybu přes hlasitost až třeba po chatovací makra. Tetno soubor se nalézá v vašem adresáři s DOOMem. Můžete si vytvářet vlastní konfigurační soubory s jiným názvem než je 'default' (například vladan.cfg ). Hru pak s tímto vlastním nastavením spustíte příkazem: "doom -config vladan.cfg".
 
Tento soubor se může editovat pomocí SETUP.EXE v originálním DOOMu nebo pomocí nějakého textového editoru (edit.exe, ap.) né však třeba v T602, který si do souboru přídá vlastní hlavičku.
U řádků pro nastavení kláves (key_right, key_left, key_up, key_down, key_strafeleft, key_straferight, key_fire, key_use, key_strafe a key_speed) se místo znaku # napíše kód příslušné klávesy, který lze zjistit např. prográmkem keycode.zip (11,9kB).
Na závěr vám ještě nabídnu svůj vlastní konfig do DooMa.
 
Tipy:
  • doporučuji si nastavit hodnotu 'mouse_sensitivity' alespoň na 25 i výše záleží na typu myši a ovládači pro myš, protože původní hodnota 8 je příliš malá a téměř nepoužitelná, nebo použít utilitu pro nastavování citlivosti mouspeed.zip (1,8 kB). Pozor!!! Když nastavíte citlivost větší jak 8 tak ve hře nespouštějte Option menu - hra se kousne.
  • chcete-li mít zapnuté automatické běhání a nechce se vám neustále držet klávesa pro běhání nastavte hodnotu 'joyb_speed' na 31, po spuštění budete běhat automaticky
mouse_sensitivity <0-???>
citlivost myši, 0 je minimum, 8 je nejvyšší hodnota při které po spuštění Options menu v DOOMu hra nepadá. Tuto hodnotu můžete nastavit ina více než 8, ale neotevírejte Options menu.
sfx_volume <0-15>
volba hlasitosti zvuku, 0 je minimum, 15 maximum
sfx_volume <0-15>
volba hlasitosti hudby, 0 je minimum, 15 maximum
show_messages <0,1>
nastavuje zda se mají zobrazovat zprávy, 0 nezobrazují se, 1 zobrazují se
key_right #
klávesa pro otáčení doprava
key_left #
klávesa pro otáčení doleva
key_up #
klávesa pro pohyb dopředu
key_down #
klávesa pro pohyb dozadu
key_strafeleft #
klávesa pro úkroky doleva
key_straferight #
klávesa pro úkroky doprava
key_fire #
klávesa pro střelbu
key_use #
klávesa pro otevírání dveří, stisknutí tlačítka, atd.
key_strafe #
klávesa pro úkrok, používá se spolu s klávesou pro směr doleva (úkrok do leva) nebo doprava (úkrok doprava)
key_speed #
klávesa pro běhání, používá se sklávesami pro pohyb (dopředu, dozadu, doleva,doprava, ukroky, atd.)
use_mouse <0,1>
nastavuje zda se myš používá ( hodnota 1) nebo nepoužívá (hodnota 0) při hře
mouseb_fire <-1,0,1>
určuje, které tlačítko myši se používá pro střelbu
mouseb_strafe <-1,?,1>
určuje, které tlačítko myši se používá pro úkroky
mouseb_forward <0,1,2>
určuje, které tlačítko myši se používá pro pohyb dopředu
use_joystick <0,1>
nastavuje zda se joystick používá ( hodnota 1) nebo nepoužívá (hodnota 0) při hře
joyb_fire ?
určuje, které tlačítko joysticku se používá pro střelbu
joyb_strafe ?
určuje, které tlačítko joysticku se používá pro úkroky
joyb_use ?
určuje, které tlačítko joysticku se používá pro otevírání dveří, ap.
joyb_speed ?
určuje, které tlačítko joysticku se používá pro běhání
screenblocks <3,11>
určuje velikost hracího okna, 3 je minimální okno, 11 maximální bez status-baru. Ve hře se toto nastavuje pomocí +,-
detaillevel <0,1>
přepíná mezi nízkým rolišením (hodnota 1) a vyšším rozlišením (hodnota 0). Ve hře se toto nastavuje pomocí klávesy F5
snd_channels #
počet zvukových kanálů
snd_musicdevice #
nastavení typu zvukové karty (SB, Adlib, atd) pro hudbu
snd_sfxdevice #
nastavení typu zvukové karty (SB, Adlib, atd) pro zvukové efekty
snd_sbport #
nastavení zvukového portu
snd_sbirq #
natsavení hodnoty IRQ
snd_sbdma #
nastavení hodnoty DMA
snd_mport #
nastavení hudebního portu
usegamma <0-4>
nastavuje gama korekci barev, hodnota 0 korekce vypnutá, 1 minimální korekce, 4 maximální korekce
chatmacro<0,9>
v úvozovkách je text, který vyvoláte ve hře pomocí klávesy "T" ( nebo klávesou odpovídajíci barvě soupeře: "B" hnědá, "I" indigo, "G" zelená, "R" červená ) a stisknutím ALT+číslo makra

aboutvite, ze...tipy&trikycheatyparametryhudbadefault.cfgovladanimapymonstersitemszbranepribeh