Ovladani
 
 
- popis menu -
- ovládání -
 
Popis menu
[New Game]
- nová hra
[Options]
- nastavení
[Load Game]
- načtení hry
[Save Game]
- uložení hry
[Read This!]*
- help screen
[Quit]
- skok do DOSu (Win)

[New Game]
 
Whis Episode?* - vyber epizodu
  • Knee - Deep in the Death
  • The Shores of Hell
  • Inferno 
 
Choise skill level: - vyber obtížnost
  • I'm too young to Die - jsem přlíš mladý zemřít
  • Hey, not too rough    - Hej, né tak tvrdě
  • Hurt me plenty          - Per to do mně
  • Ultra-Violence          - Ultra-násilí
  • Nightmare !              - Noční můra (nefungují cheaty, příšery se obnovují :u)

[Options]
 
End game
- ukončí rozehranou hru
Messages (on/off)
- on: zobrazují se zprávy (vzal jsi BFG, ap.), off: opak on; při hře [F8]
Graphic level (high/low)
- přepíná mezi vyšším rozlišením (high) a nízkým (low); při hře [F5]
Screen size
- mění velikost výhledu; během hry +/-
Mouse sensitivity
- citlivost myši
Sound volume
- hlasitost
 
pozn.: * - platí pro DOOMa
           # - platí pro DOOMa 2

Ovládání
  
[ESC]
- Menu
[F1]
- Help
[F2]
- Save (uložení pozice)
[F3]
- Load (načtení pozice)
[F4]
- Sound Menu
[F5]
- Detaily (high/low)
[F6]
- Quick Save (tzv. rychlé uložení; vyberete pozici, do které se pozdějí hra bude ukládat, po dalším stisknutí F6 se hra jen zeptá zda má pozici přepsat)
[F7]
- End Game (ukončí rozehranou hru)
[F8]
- Messages (on/off) (zapíná a vypíná zprávy typu "vzal si BFG...")
[F9]
- Quick Load (tzv. rychlé načtení; po stisku [F9] načte pozici určenou pro "rychlé uložení")
[F10]
- Quit to DOS (ukončí DOOMa)
[F11]
- Gamma Correction (off, 1-4) (mění kontrast)
[Pause]
- Pause (pozaství hru)
1-8
- volba zbraně (1 pěsti, motorová pila; 2 pistole; 3 puška, brokovnice; 4 kulomet; 5 raketomet; 6 plasmová puška; 7 BFG 9000; 8 motorovka)
+/-
- mění velikost výhledu
[TAB]
- zapne/vypne mapu. seznam kláves použitelných pouze v mapě:
[F] - Follow mode on/off (po vypnutí umožní pohybovat se volně po mapě
[M] - Mark (zakreslí na mapu značky od 0-9, po 9 zmaže 0 zakreslí ji na novou pozici, atd.)
[C] - Clear all marks (smaže všechny značky na mapě)
[G] - Grid on/off (zobrazí na mapě mřížku)
+/- - zoom mapy
[0] - maximální zoom mapy
[ENTER]
- zobrazí poslední zprávu
  
Následující klávesy platí pouze ve hře po sítí:
[F12]
- pouze Cooperative mód, umožňuje zobrazit si obrazovku spoluhráče
[T]
- slouží pro posílání hlášek, po stisknutí této klávesy napiš text a Enter, tetno text se zobrazí všem hráčům
[B]
- stejné jako klávesa "T", s tím rozdílem, že hláška se zobrazí jen modrému hráči (Blue)
[I]
- stejné jako klávesa "T", s tím rozdílem, že hláška se zobrazí jen šedému hráči (Indigo)
[G]
- stejné jako klávesa "T", s tím rozdílem, že hláška se zobrazí jen zelenému hráči (Green)
[R]
- stejné jako klávesa "T", s tím rozdílem, že hláška se zobrazí jen rudému hráči (Red)

aboutvite, ze...tipy&trikycheatyparametryhudbadefault.cfgovladanimapymonstersitemszbranepribeh